Kontakty

riaditeľ spoločnosti
Ing. Marian Bubelíny
tel.: 048/322 82 11, 0905 295 462
email: bubeliny@toppres.sk

asistentka riaditeľa
Mgr. Martina Bartošová
tel.: 048/322 82 12, 0911 620 247
email: bartosova@toppres.sk

DEPO/MALL
tel.: 048/322 82 19

Distribúcia tlače
tel.: 048/322 82 16, 0902 903 490
email: distribucia@toppres.sk

Sklad
tel.:048/322 82 17, 0902 549 889
email: sklad@toppres.sk